Akcijų perleidimas

Konsultuojame akcijų perleidimo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt.) klausimais, įvertiname akcijų perleidimo mokestines pasekmes, atstovaujame klientų interesus akcijų perleidimo procese, parengiame bendrovės ir kitų akcininkų informavimui apie ketinimą parduoti akcijas reikalingus pranešimus, akcijų perleidimo sutartį, bei kt. Jeigu reikalinga sandoriui notarinė forma, atstovaujame notaro biure.