Įmonės įstatų keitimas

Parengiame naujos redakcijos įmonės įstatus ar nuostatus, konsultuojame įmonės įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo, pavadinimo ar buveinės keitimo klausimais, parengiame visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ar vienintelio akcininko sprendimą, atliekame kitus veiksmus būtinus šiai procedūrai, atstovaujame notaro biure ir VĮ Registrų centre įregistruojant pakeitimus.