Sutarčių rengimas

Rengiame pirkimo-pardavimo, komercinių ir gyvenamųjų patalpų, žemės nuomos, panaudos, paskolos, rangos, distribucijos, įvairių paslaugų teikimo ir kitas sutartis. Atliekame sandorių teisinį vertinimą, rengiame išvadas dėl sutarčių nuostatų atitikimo įstatymų reikalavimams bei sutarties šalių valiai.