Personalo dokumentų tvarkymas

Tvarkome visą darbuotojo priėmimo į darbą, atleidimo iš jo dokumentaciją, parengiame darbo santykių eigoje reikiamus dokumentus, t.y. tinkamą atostogų, komandiruočių, nuobaudų ir skatinimų bei kitą darbo santykiuose reikalingą dokumentaciją.